گزارش میدانی از لحظه ورود شاهزاده رضا پهلوی به فرودگاه واشنگتن و استقبال گرم هم‌میهنان

پنج‌شنبه ۱۱ اسفند ۲۵۸۱ شاهزاده رضا پهلوی در بازگشت از تور اروپایی خود مورد استقبال گرم هم‌میهنان در فرودگاه واشنگتن قرار گرفتند.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

@Unikador