گزارش میدانی از بدرقه باشکوه شاهزاده رضا پهلوی پس از سخنرانی در دانشگاه آکسفورد

شامگاه دوشنبه ۸ اسفند ۲۵۸۱ آکسفورد/انگلستان ویدئوهای همرسانی شده از بدرقه باشکوه شاهزاده رضا پهلوی توسط هم‌میهنان پس از سخنرانی در مجمع دانشجویان آکسفورد.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی_ایران

#برای_ایران

@Unikador