گزارش فاکس از ادامه روندِ خروج دارایی‌های رژیم به خارج | رسانه‌های جهان | دوشنبه ۴ اردیبهشت ۲۵۸۲

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador