گزارش فاکس‌نیوز از بایدن و عشق ابدی او به آیت‌الله‌ها | رسانه‌های جهان | سه‌شنبه ۲۲ فروردین ۲۵۸۲

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador