گزارش سوم رویترز: هراس رژیم از تکرار آبان۹۸ و لشکرکشی خیابانی

زمامداران جمهوری اسلامی از تکرار اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ (آبان۹۸) که خونین‌ترین تظاهرات خیابانی در تاریخچه جمهوری اسلامی است به شدت هراس دارند. از این رو، روز گذشته حامیان جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه پاسداران و بسیجیان، پس از سیاسی شدن اعتراض‌ها علیه افزایش قیمت مواد غذایی، در حمایت از رژیم به خیابان آمدند…

#اعتراضات_سراسری

#ایران

#IranProtests2022

@Unikador