گزارش جروزالم پست از ساعت پنج دقیقه مانده به دوازده برای علی خامنه‌ای

نویسنده گزارش جروزالم پست بر این باور است علی خامنه‌ای به سبک دیرین خود که در مواجه با غرب همواره ابتدا ژست‌ِ سازش‌ناپذری ‌می‌گیرد و سپس با اختراع ترکیب واژه‌هایی مانند «نرمش قهرمانانه» جازدنها و عقب نشینی‌های خود را توجیه می‌کند، بار دیگر و در وقت‌های اضافه اولتیماتوم جامعه‌جهانی، جام زهر دیگری را را همچون گذشته سر خواهند کشید و تسلیم غرب خواهد شد. بسیاری بر این باوردند که این سبک و سیاقِ خامنه ای برای بقای رژیم ملاها است…

** برگردان تحلیلی از «یونا یرمی باب» درجروزالم پست

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#تحلیل_سیاسی

#خامنه‌ای

@unikador