گزارش تکمیلی از توقیف نفتکشهای انگلیسی توسط سپاه پاسداران در تنگه هرمز

بنا بر گزارشات راهزنی های تروریستهای سپاه همچنان ادامه دارد و نفت کش های بیشتری در حال ربایش توسط مزدوران و تروریستهای علی خامنه ای هستند.

#یونیکا

#سپاه_پاسداران

#نفتکش