گزارش ان‌بی‌سی از «قرص زهر‌اگین» ترامپ برای جلوگیری از احیای برجام

یک مقام کنونی دولت آمریکا به شبکه «اِن‌بی‌سی» گفته است قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی که توسط دولت پیشینِ آمریکا به رهبری دونالد ترامپ صورت گرفت به مثابه «قرص زهری» است که هدفش این بوده که برجام هرگز نتواند احیا شود.

ترجمه کاملِ گزارشی از شبکه «اِن‌بی‌سی» به قلم دان‌-دی‌-لوئیس

#سیاست

#سیرک_برجام

#دونالد_ترامپ

@Unikador