گزارش ام‌آی‌سیکس ازاختلاف درون رژیم برای شرکت در جنگ اوکراین | رسانه‌های جهان | چهارشنبه ۲۸ تیر۲۵۸۲

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador