گزارش اشپیگل از تاسیسات سرّی موشکی رژیم اسلامی در پناه حیات وحش

عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهند که این تاسیسات در سال‌های اخیر به شدت توسعه یافته‌ است. یک کارآموز آلمانی توانسته رد این تاسیسات سرّی را در نزدیکی‌های شاهرود بگیرد. جمهوری اسلامی با اینکه چنین موشک‌هایی را ساخته، ولی به لحاظ رسمی‌ تا کنون درباره این تأسیسات سکوت کرده است.

#تاسیسات_سرّی

#تاسیسات_موشکی