گزارش اختصاصی از قاهره و ضیافت شام به دعوت و با حضور شهبانو فرح پهلوی | آدینه ۶ امرداد ۲۵۸۲

گزارش دریافتی از ضیافت شامی که به دعوت شهبانو فرح پهلوی و در هتل هیلتون شهر قاهره برگزار شد. شهبانو فرح پهلوی در میان ایرانیان میهن‌پرستی که از سراسر جهان خود را به کشور مصر رساندند تا نام و یادِ دو اَبَرمرد تاریخ ایران، رضا‌شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر را گرامی بدارند حضور یافتند و مورد استقبال پرشور ایرانیان حاضر در این هتل قرار گرفتند.

** با سپاس ویژه از ایرانیان میهن‌پرست اتریش

#شهبانو_فرح_پهلوی

#شاهنشاه_روحت_شاد

#ایران_معبد_ماست

@Unikador