گزارش آکسفورد‌میل از تسخیر خیابان‌های آکسفورد توسط ایرانیان برای دیدار با شاهزاده رضا پهلوی

نشریه آکسفورد‌میل در گزارشی درباره حضور شاهزاده رضا پهلوی در مجمع آکسفورد نوشت: خیابان‌های آکسفورد پر از ایرانیانی شد که برای دیدار با شاهزاده رضا پهلوی گردِهم آمدند.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#حماسه_آکسفورد

#انقلاب_ملی

@Unikador