گزارشی از «نشست شورای امنیت»؛ خط پایان دیپلماسی؟

دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند اصرار جمهوری اسلامی به خواسته‌های غیرقابل قبول و ناسازگار با برجام باعث شده به سرعت در حال رسیدن به پایان راه باشیم و بعید نیست که برجام به زودی فرو بپاشد اما مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر مواضع جاه طلبانه خود اصرار می‌ورزند.

#برجام

#گزارش_سیاسی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@unikador