گزارشی از نخستین همایش جنبشِ حمایت از مبارزات ملت ایران | کانادا | یکشنبه ۱۶ بهمن ۲۵۸۱

گزارشی از نخستین همایشِ «جنبشِ حمایت از مبارزات ملت ایران» در تورنتو کانادا که به منظور سازماندهی و هماهنگی بیشتر بین پادشاهیخواهان و با حضورِ تنی چند از فعالان و کنشگران سیاسی، همچنین چند سیاستمدار کانادایی و جمعی از علاقه مندان برگزار شد. در این همایش برای اولین بار از تندیسهای نفیسِ رضا شاه بزرگ، شاهنشاه آریامهر و شهبانو فرح پهلوی رونمایی شد.

#برای_ایران

#انقلاب_ملی_ایران

#من_وکالت_میدهم

@Unikador