گزارشی از نانوشته‌ها و ناگفته‌های بازدیدِ شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین از واتیکان | حامد محمدی

شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین در سفر به ایتالیا به بازدید از واتیکان رفتند. چرا این بازدید اهمیت داشت و سیگنال آن چه بود؟

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#بانو_یاسمین_پهلوی

#واتیکان

@Unikador