گزارشی از قلب تپنده انقلاب ملی ایران در خیابان‌های ایران | شامگاه چهارشنبه ۱۶ فروردین‌ماه

انقلاب زنده است! انقلاب نمی‌میره! همه‌ی جان و تنم، وطنم، وطنم، وطنم

گزارشی از وید‌ئوهای همرسانی شده از قلب تپنده انقلاب ملی ایران در پایتخت این انقلاب بزرگ.

#انقلاب_ملی_ایران

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

#حمیدرضا_روحی

@Unikador