گزارشی از تلاشِ رژیم برای بقا با مشتِ آهنین | از شیراز تا اصفهان تا تهران | سه شنبه ۲۶ اردیبهشت

مشتِ آهنین برای سرکوب و ادامه‌ی بقا. این تنها راهکار خمینی‌گرایان برای ادامه حیاتِ عمر نکبت‌بارشان است. برای خامنه‌ای و مزدورانش فرقی ندارد که با کدام‌یک از پدیده‌های اجتماعی و یا سیاسی روبرو هستند، از اعتراضات خیابانی گرفته تا مخالفت و مبارزه با حجاب اجباری و یا حتی کسب و کار‌های حامی جوانانِ انقلابی. مشتِ آهنین اولین و آخرین پاسخ آنها به تمام این رویداد‌ها و پدیده‌هاست.

#انقلاب_ملی

#خانه_اصفهان

#ایران_معبد_ماست

@Unikador