گزارشی از تداوم اعتراضات شبانه در متن انقلاب ملی ایران | یکشنبه ۳۱ اردیبهشت

مجمموعه‌ای از ویدئوهای همرسانی شده از اعتراضات شبانه در شامگاه روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه و فریادهای توفنده‌ی ملتی که پای قسم خود به خونِ سربدارانِ میهن ایستاده‌ است.

#ایران_معبد_ماست

#خانه_اصفهان

@Unikador