گزارشی از تجمع باشکوه فرهنگیان در بیش از ۱۰۰ شهر ایران – پنجشنبه دوم دی‌ماه ۱۴۰۰

امروز تجمع اعتراض‌آمیز معلمان در سراسر ایران با اتحاد و به صورت یکپارچه برگزار شد. با توجه به اخبار ارسالی تاکنون معلمان در بیش از ۱۰۰ شهر ایران دست به تجمع زده‌اند و نسبت به تصمیمات حاکمیتی فرقه تبهکاران اسلامی در مورد #رتبه‌بندی، #همسانسازی ، #معلمان_زندانی و #آموزش_رایگان‌و‌باکیفیت اعتراض نمودند.

#معلمان_متحد_پیروزند

#اعتراضات_سراسری

#اعتراض_فرهنگیان

@Unikador