گزارشی از تجمع اعتراضی میهن‌دوستان مقیم اتریش در پاسخ به فراخوان ۱۱ فوریه شاهزاده رضا پهلوی

شنبه ۱۱ فوریه ۲۰۲۳ – میهن‌دوستان مقیم اتریش همچون صد‌ها هزار هم‌میهن دیگر در سایر شهر‌های جهان در پاسخ به فراخوان ۱۱ فوریه شاهزاده رضا پهلوی گِردِ هم آمدند تا تیری باشند به قلب ضحاک زمانه و مرهمی بر زخم‌های هم‌میهنان در داخل کشور.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

#انقلاب_ملی

#ایران_متحد

@Unikador