گزارشی از ادامه کارزار اعتراضی مقابل محل برگزاری «سیرکِ مذاکراتِ هسته‌ای» در وینِ اتریش

** اتحاد و همبستگی تنها راهِ رهایی ایران از چنگِ ایران فروشان است

آدینه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۲ گزارشی از ادامه کمپین اعتراض به مماشاتگران غربی مقابل محل چانه‌زنی‌های رژیم اسلامی با غربی‌ها در هتل کوبورگ وین.

#دیگر_بس_است

#سیرک_مذاکرات_هسته‌ای

#مذاکرات_وین

@Unikador