گزارشِ اختصاصی حامد محمدی از مدل هواپیمایی که شاهزاده رضا پهلوی را از انگلستان به بلژیک رساند

عناصرِ قدرت‌آفرین فردی، که در آکادمی‌ها تدریس نمی‌شود. گزارش اختصاصی حامد محمدی از مشخصاتِ فنی هواپیمای جتی که شاهزاده رضا پهلوی با آن از انگلستان به بلژیک سفر کرد.

#حامد_محمدی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

@Unikador