گریه «خانم هاویشام» در تعزیه قبر خالی«برجام»

مقامات #فرقه_تبهکار میگویند که #حسن_روحانی مثل «#خانم_هاویشوم» در خانه عنکبوت گرفته #برجام تنها به آن چسبیده ولی #علی_اکبر_ولایتی حکایت دیگری دارد …

#تحلیل

#یونیکا