گاو‌بندی بایدن با ملاها در گر‌گ و میشِ اوکراین

اخبار درز کرده از مذاکراتِ وین حاکی از آن است که رابرت مالی، مذاکره‌کننده ارشد آمریکا، به ملاها وعده داده تا تحریم سپاه پاسداران و دفتر خامنه‌ای را لغو کند. کارشناسان بر این باوردند که بایدن و تیمش در سایه گرگ و میش فاجعه اوکراین در حال گاو‌بندی و امتیاز دادن به ملاهاست…

#برجام

#سیرک_وین

#مذاکرات_هسته‌ای

@Unikador