کیش‌ومات هسته‌ای رژیم – رژیم دومینو‌وار می‌ریزد

گرچه اروپایی‌ها همچنان از برجام دفاع می‌کنند اما تاکید آنها بر لزوم تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی همسو با آمریکاست. آنچه مسلم است این است که سقوطِ دومینو وارِ آرزوهای رژیم برایِ بقا ادامه دارد و این بار نوبت یه برجامِ نیمه جان رسیده است.

#براندازی

#سقوط_رژیم

#گزارش_تحلیلی

@Unikador