کنفرانس خبری دونالد ترامپ و ماکرون و آنچه که در مورد ایران گفتند. اتفاق نظر دو کشور برای مهار ایران

در دیدار روسای جمهور فرانسه و ایالات متحده میشد دید که مواضع دو طرف به شدت به یکدیگر نزدیک شده و صراحتا صحبت از تجدید مذاکرات میکنند و تاکید بر مذاکرات روی « ناموس نظام علی خامنه ای » از موارد روشن این گفتگو بود …
#یونیکا
#ترامپ
#ناموس_رژیم