کنفرانس امنیتی مونیخ: از حضور تاریخی شاهزاده تا بایکوتِ معنی‌دارِ آیت‌الله

اهمیت کنفرانس امنیتی مونیخ چنان است که آن را در سطح امنیتی با مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس مقایسه می‌کنند و آن را «داووس امنیتی» می‌خوانند. از این رو حضور تاریخی شاهزاده رضا پهلوی و دعوت نکردن از سیاستمداران جمهوری اسلامی نشانه‌ای معنی دارد از تغییرات بزرگ در آینده‌ای نزدیک است.

منابع: کیهان لندن ایندیپندنت فارسی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#کنفرانس_مونیخ

#انقلاب_ملی

#ایران_متحد

@Unikador