کندوکاو در رسانه های جهان | اتحاد برای فشار بیشتر | شنبه ۸ بهمن ۲۵۸۱

شرایط انقلابی، به‌رغم آرامش نسبی در خیابانهای ایران، همچنان ادامه دارد و به نوعی بر سیاست اغلب کشورهای جهان تاثیر گذاشته است. به گفته منابعی در کنگره آمریکا، جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های مجلس نمایندگان برای تحریم رهبر و رئیس دولت در جمهوری جنایتکاران اسلامی و دیگر شخصیت‌های ارشد رژیم به دلیل جنایات حقوق بشری متحد می‌شوند.

#من_وکالت_میدهم

#RezaPahlavi

#انقلاب_ملی

@Unikador