کندوکاو در رسانه‌های جهان | دوشنبه ۱۰ بهمن ۲۵۸۱ | داغ‌شدنِ جنگِ پهپاد‌ها در خاورمیانه

همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ اوکراین این نگرانی را به‌وجود آورده که مسکو در ازای استفاده از پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی برخی فناوری‌های نظامی خود را در اختیار تهران قرار دهد؛ فناوری‌هایی که می‌تواند برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را تقویت کند.

#ایران

#رسانه‌های_جهان

#انقلاب_ملی

@Unikador