کمپین «من وکالت می‌دهم»: ستاره راهنمای انقلاب ملی ایران

اکنون که به مرحله دوگانه ایران گرایان و ایران‌ستیزان وارد شده‌ایم، هم مرزبندی‌های سیاسی شفاف‌تر و روشن‌تر گشته و هم همبستگی ها و جدایی‌های تازه‌ای از راه خواهند رسید. در پایان این نبرد تنها یکی از دو اردوگاه باقی خواهد ماند. آنان که «رو به میهن» دارند، بی گمان پیروز خواهند بود.

نویسنده: امیر امیری

#من_وکالت_میدهم

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador