کلید‌واژه‌های یادداشتِ گیلاگاملی‌ال در آستانه روز مهسا  | اینباکس | پنج‌شنبه ۲۳ شهریور‌ماه

اینباکس نام سری‌برنامه جدید کانال یونیکا۲ است که در آن به بررسی رویداد‌های جاری مرتبط با ایران خواهیم پرداخت. سلسله‌گفتگوهایی با حامد محمدی، همکار مهمان ما از کیهان لندن در خصوص رویداد‌های روز در عرصه‌های سیاست، اجتماعی، ورزشی و امنیتی.

#اینباکس

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador