کلاس درس بانو یاسمین پهلوی برای همه آزاداندیشان: حمایت ما از آزادی‌های اساسی یک فرد به حمایت او از ما بستگی ندارد

بانو یاسمین پهلوی در پستی اینستاگرامی که ویدئویی از توماج صالحی به آن ضمیمه شده و توماج در آن می‌گوید که پادشاهی‌خواه نیست به انگلیسی چنین نوشتند:

«حمایت ما از آزادی‌های اساسی شما به حمایت شما از ما بستگی ندارد. باشد که شما به زودی به خانه بازگردید تا از حق آزادی بیان خود بدون شکنجه و آزار و اذیت استفاده کنید.»

“Our support for your fundamental freedoms does not depend on your support of us. May you come home soon to exercise your right to free speech without persecution.”

 

 

#من_وکالت_میدهم

#بانو_یاسمین_پهلوی

#توماج_صالحی

#انقلاب_ملی

@Unikador