کف خیابان مال ما، سوراخ موش مال شما

کف خیابان مال ما، سوراخ موش و اینترنت مال شما. این پاسخ هم‌میهنان شجاع به رژیم منحوس اسلامی و مزدورانش است که از ترس چاره‌ای جز قطع اینترنت ندارند.

#مهسا_امینی

#ایران_متحد

#Mahsa_Amini

@Unikador