کشته شدگان شماری از مهاجران غیر قانونی افغان به دست ماموران مرزبانی رژیم ایران

در پی گزارشاتی  مبنی کشته شدن شماری از مهاجران غیر قانونی افغان ، پس از بازداشت از سوی مرزبانان رزیم ایران ، یک مقام افغان  ضمن تایید کشته شدن این شهروندان افغان ، از بررسی این موضوع توسط هیاتی دیپلماتیک خبر داد .

این کارگران افغان آدینه شب که به صورت غیرقانونى از مسیر دهنه‌ ذوالفقار وارد ایران شده بودند، به وسیله ماموران مرزبانان رزیم ایران  بازداشت شده اند.

برخی از آنها مدعی هستند  پیکرهای شماری ازاین  مهاجران پس از شکنجه به رودخانه هریرود، انداخته شده‌‌ است.