کجای این خط‌‌ کشی روشن ایستاده‌ایم؟ ایران یا جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی یعنی حمله‌ی ویرانگر به تاریخ و فرهنگ و هنر یک ملت که از انسان تا حیوان و گیاه و اسطوره‌ها و آیین‌های فرهنگی از آن در امان نیستند. با «نه به جمهوری اسلامی» می‌توان چون ققنوس بار دیگر از خاکستر ویرانی‌ها برخاست و راه را بر خویشتن آزاد و مستقل هنرمندان و فرهنگیان و حامیان محیط زیست ایران گشود.

** بر اساس یادداشتی از آزاده کریمی در کیهان لندن

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#ایران

#سیاست

@Unikador