کاهش چشمگیر سفر ایرانیان به ترکیه

به گفته یک مقام اقتصادی در ایران در پی شیوع کرونا سفر شهروندان ایرانی به ترکیه بیش از ۹۹ درصد کاهش داشته است.
وی تصریح کرده :”درصد اندکی از ایرانیانی هم که در این مدت به ترکیه سفر داشته‌اند نه به منظور گردشگری، بلکه احتمالا برای پیگیری فعالیت‌های اقتصادی خود به این کشور رفته‌اند.
به گفته این مقام اقتصادی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ تعداد گردشگران خارجی در ترکیه با بیش از ۶۰ درصد کاهش روبرو بوده است.