کافه سیاست با امیر طاهری – قسمت ۸ – مثل بلبل حرف زدن روحانی و خیانت در فروش کاسپین

نکته های سیاسی از زبان امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل گر ارشد

#امیر_طاهری

#کافه_سیاست

#برای_کاسپین_بپاخیز

@AmirTaheri4

@Unikador