کافه سیاست با امیر طاهری – قسمت ۷ – بی سوادی خمینی و تشخیص ندادن هِر از بِر

نکته های سیاسی از زبان امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل گر ارشد

#امیر_طاهری

#کافه_سیاست

@Unikador