کافه سیاست با امیر طاهری – قسمت ۶ – ضد آمریکایی بودن بیمارگونه

نکته های سیاسی از زبان امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل گر ارشد

#امیر_طاهری

#کافه_سیاست

@Unikador