کافه سیاست با امیر طاهری – قسمت ۵ – ایران و بختک جمهوری اسلامی

نکته های سیاسی از زبان امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل گر ارشد

#امیر_طاهری

#کافه_سیاست

@Unikador