کافه سیاست با امیر طاهری – قسمت ۴ – خامنه ای و تخصصش در ساعت یازده و نیم

نکته های سیاسی از زبان امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل گر ارشد

#امیر_طاهری

#کافه_سیاست

@Unikador