کارشناس اتاق فکر آمریکایی، همکار ملاها برای دور زدن تحریم‌ها | رسانه‌های جهان | سه‌شنبه ۲۰ تـیر ۲۵۸۲

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador