کارزار «من وکالت می‌دهم» از مرز یک میلیون و ششصدهزار عبور کرد

آخرین وضعیت: ۱.۶۰۰.۰۰۰ هزار توئیت و بازتوئیت

بررسی آماری هشتگ #من_وکالت_میدهم

بروزرسانی تا ساعت ۱ بامداد سه‌شنبه ۴ بهمن ۲۵۸۱

#RezaPahlavi

#انقلاب_ایران

#مهسا_امینی

@Unikador