ژنرال تحریم‌های اقتصادی

با فرهنگ دیگر وارد کاخ سفید شد؛  قاموس قرارداد و تسویه.برای حکومت دزد سالار آیت الله ها ،  متزلزل ساختن بنیادهای اقتصاد  خطرناک‌تر از بمباران سکوهای موشکی و رادارها و ویران کردن پل‌هاست…

#یونیکا

#تحریمها

#دونالد_ترامپ