چگونه می‌توانیم ایران را نجات دهیم؟ بخشی از سخنرانی حجت کلاشی در هامبورگ آلمان

آنچه در این ویدئوی ۲۲ دقیقه‌ای می‌بینید بخشی از سخنرانی حجت کلاشی در نشست مشروطه‌خواهان هامبورگ آلمان است که با عنوانِ «نقش و اهمیت بازگشت و تدوام پادشاهی برای آینده‌ی ایران» در تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۲۳ برابر با ۳۱ تیرماه ۲۵۸۲ برگزار شد. آقای کلاشی در این بخش از سخنرانی خود به موضوعاتِ پر اهمیت زیر پرداخته است:

  • چگونه می‌توانیم ایران را نجات دهیم؟
  • نقش و اهمیت بازگشت و تدوام پادشاهی برای آینده‌ی ایران
  • وقتی می‌گوییم باز‌گشت به مشروطه منظور کدام مشروطه است؟
  • تلاشِ هدفمندِ ارتجاع سرخ و سیاه برای ایجاد ابهام در نقش و جایگاه شاهزاده رضا پهلوی در نظام پادشاهی مشروطه

منبع: وبسایت سازمان مشروطه ایران

#بازگشت_به_مشروطه

#سازمان_مشروطه_ایران

@Unikador