چه کسانی نفتکشها و خط دور زدن تحریمهای رژیم ایران را لو می دهند؟

یک نشریه معتبر با دسترسی به یک منبع آگاه در شرکت نفت ایران مطالب بسیار شوکه کننده ای در مورد افشا کننده گان مسیر دور زدن تحریها توسط رژیم را توضیح داده است…

#یونیکا

#افشاگری

#دور_زدن_تحریمها

@Unikador