چهل سال پیش در چنین روزی: امیر عباس هویدا به دستور قاضیِ اعدام(صادق خلحالی) اعدام شد

امیرعباس #هویدا چهل سال پیش در ۱۸‌‌فروردین سال ۱۳۵۸ با حکم #صادق_خلخالی، حاکم شرع دادگاه انقلاب، اعدام شد. هویدا ۱۳سال نخست‌وزیر ایران در زمان #محمد_رضا_شاه_پهلوی بود. این طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری در #تاریخ_معاصر_ایران است.