چهره پنهان یک زن که در پشت پرده سیاست های دولت ترامپ علیه رژیم آشوبگر ایران قرار دارد

مشاهده این گزارش خاص در لینک زیر…

 در حالی که ترامپ با آرامش پس از هر رویداد تنش آفرین ملایان میگوید:” خواهیم دید!!!” نشان از استراتژی قوی در پشت سیاستهای کمر شکن او علیه ملایان دارد . در ظاهر و در رسانه ها بولتون و پمپئو در حال کوبیدن ملایان هستند اما چه کسی با سیاستهایش در جبهه مالی صدای شکستن استخوان ملایان را درآورده است ؟!!!

#یونیکا

#تحریمها

#رژیم_ملایان