چهارمین روزِ اعتصابات کمرشکن و رژیمی که چون خَر در گل فرو رفته است

امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه، چهارمین روز اعتصاب گسترده کارگران صنایع پتروشیمی، گاز، نفت و فولاد در حالی ادامه یافت که کارگران، کارمندان و بازنشستگان اصناف دیگر نیز به آن پیوستند و بر اساس آخرین برآوردها تعداد شرکت‌ها و گروه‌های اعتصاب‌کننده به بیش از ۸۰ مورد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که در روزهای آینده همچنان افزایش یابد. رژیمی که «چون خر در گل فرو رفته» و راهی برای خروج از این اَبَر چالش، پیش روی خود نمی‌بیند.

#انقلاب_ملی_ایران

#اعتصابات_سراسری

#اعتراضات_سراسری

@Unikador