چرا ملت ایران باید برای نجات میهنش، چشم براه حمله ایالات متحده باشد!؟

این نشان عمق تنفر ملت خوب ایران نسبت به یک مشت ماجراجو و فرصت طلب و دزد و غارتگر و نابخرد و نادان است که بر کشور ایران مسلط شده اند و ثروت ملی را به تاراج گذاشته اند و یک کشور را به نابودی تهدید می کنند و سرزمین های همسایه را هدف تعرض قرار می دهند و با ابرقدرت جهانی در می افتند.

رهبر خوب کسی است که بکوشد با سران دیگر کشورهای جهان، در عین دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی وطن خویش، روابط دوستانه و سازنده داشته باشد. ولی از آن روزی که آنان قدرت را در ایران به دست گرفتند، با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل به میدان آمدند و اعلام کردند که قصد دارند رژیم های همسایه را براندازند و اسلام ناب محمدی، به نسخه شیعۀ آن را بر سراسر منطقه و جهان اسلامی مسلط سازند.

#یونیکا

#مناشه_امیر

#تفسیر_سیاسی_هفته